System oferowanej przez nas opieki medycznej obejmie:

+ Dowiedz się więcej
  • Konsultacje specjalistyczne
  • Opiekę lekarzy specjalistów
  • Promocję zdrowia i zachowań prozdrowotnych
  • Całodobową opiekę medyczną w komfortowo wyposażonych salach
  • Konsultację lekarską po zakończeniu leczenia w Centrum Medycznym
  • Zabiegi mające na celu poprawę zdrowia i sprawności psychofizycznej
  • Dzienną i ambulatoryjna opiekę lekarską wraz z zabiegami.